Certificerede sonografer

Ultralydsscanning

Ved ultralydsscanning benytter man ultralydsbølger, som vha. lydhovedet på ultralydsapparatet sendes gennem moderens maveskind ind til graviditeten/fostret. Disse lydbølger sender signaler tilbage til apparaturet i form af gråtoner, som danner skærmbilleder. Apparatet er tilsluttet en fladskærm, hvor man nøje kan følge med.

Kvaliteten af de billeder, man får at se på skærmen, afhænger af flere forskellige ting.

Mængden af fostervand er af stor betydning, idet nedsat mængde fostervand betyder at lydbølgerne ikke ledes så ”frit” og de forskellige fosterdele ikke så let kan adskilles.

Afstanden fra lydhovedet ind til fostret har afgørende betydning for billedkvaliteten. D.v.s. at livmoderens lejring, forstyrrende tarme og forstørret fedtlag på moderens mave er med til at ”absorbere” lydbølgerne. Derved tilbagesendes ikke så mange signaler og billederne bliver mere grove og unuancerede.
Scanning med det nye apperatur

Indenfor de sidste år er der sket en hastig udvikling indenfor udvikling af apperaturer inden for scanning af gravide.

Det apparatur vi anvender på vores graviditets- og scanningsklinik i Aalborg er en Voluson E8 fra GE med HD live, og den er specielt udviklet til at scanne gravide kvinder og er både anvendes til traditionelt 2D- scanning, hvor man ser fostret i silhuet og til 3 og 4D. Læs mere om 3D og 4D scanning.
I 3D billeder tilføjes dybde i billedet, således at billedet får karakter af et fotografi. 4D betyder, at tiden tilføjes, som en yderligere dimension, hvilket giver mulighed for at lave en lille filmsekvens.

Man har efter årelang forskning ikke kunnet påvise skadelige bivirkninger efter brug af ultralydsbølger.

En ultralydsscanning i vores klinik varer mellem 30 og 45 minutter.